"Ett tidsbegränsat vikariat omfattas inte av tidsgränsen i artikel 148.2 och kan förnyas upp till fyra gånger om det finns ett motiverande skäl", står det i den uppdaterade lagen.

Ett PS-förslag godkändes också som föreskriver att efter fyra års tillfälliga uppdrag av bemanningsföretag eller ett annat företag inom samma koncern är dessa företag skyldiga att integrera arbetstagarna i personalen.

"Varaktigheten för på varandra följande tillfälliga anställningsavtal för olika användare, som ingås med samma arbetsgivare eller företag som står i ett kontrollerande förhållande eller koncernförhållande till den senare, eller som upprätthåller gemensamma organisatoriska strukturer, får inte överstiga fyra år", står det i förslaget.

Arbetsgruppens medlemmar godkände också enhälligt ett PCP-förslag om den artikel i arbetslagen som förtydligar arbetsvillkoren för tillfälligt anställda.

"Arbetstagaren har rätt till semester, semester- och julbidrag samt andra regelbundna och periodiska förmåner, kontant eller in natura, som användarens arbetstagare har rätt till för lika arbete eller arbete av lika värde", fastställs i PCP:s initiativ.