Av de totala investeringarna kom det största bidraget (31 miljarder euro) från bostadsfastigheter, enligt uppgifter från JLL som uppskattar att antalet bostadstransaktioner har överstigit 168 000.

När det gäller kommersiella fastigheter bekräftar JLL att transaktioner till ett värde av 3 miljarder euro kommer att genomföras under 2022, vilket innebär en ökning med 66 % jämfört med 2021.

Till dessa värden ska läggas cirka 350 miljoner euro i tillgångstransaktioner för fastighetsutveckling, inklusive mark och byggnader för nybyggnation eller renovering.

I uttalandet citeras JLL Portugals verkställande ordförande (CEO) Pedro Lancastre, som understryker de uppnådda resultaten och konstaterar att 2022 började med att sektorn förväntade sig att det skulle bli ett år av återhämtning, efter att sedan ha ställts inför en förändring i och med att kriget i Ukraina inleddes, inflationen steg till de högsta nivåerna under de senaste 30 åren och räntorna försämrades.

Trots dessa "nya realiteter" som "uppenbarligen har effekter, bland annat en minskad köpkraft för familjer och företag och ökade finansieringskostnader", understryker Pedro Lancastre att den portugisiska fastighetsbranschen "har haft en överraskande utveckling igen i en negativ kontext".