Enligt den portugisiska flottan var korvetten António Enes "på ett patrullerings- och övervakningsuppdrag till sjöss i området kring Portugals fastland, engagerad i att följa med Ryska federationens vetenskapliga fartyg Akademik Aleksandr Karpinskiy, under dess passage i portugisiska vatten".

Redan den 28 oktober 2022 hade de väpnade styrkorna meddelat att de hade en operation som syftade till att följa ett annat vetenskapligt fartyg från Ryska federationen, Akademik Boris Petrov, genom portugisiska vatten.

I ett meddelande som skickades till pressen hänvisade Försvarsmaktens generalstab till att det ryska fartygets passage "utanför den nationella kusten" genomfördes "med hjälp av den flotta som tillhör det nationella systemet av styrkor".

EMGFA tog också tillfället i akt att påpeka att detta var "ett normalt förfarande för övervakning av maritima områden under nationell suveränitet eller jurisdiktion, när krigsfartyg från länder som inte tillhör Nato seglar i portugisiska vatten".