Majoriteten av yrkesverksamma (64 procent) skulle vilja få en högre lön i år, med inflationen som främsta skäl (56 procent), följt av att de inte fått någon löneökning på en längre tid (20 procent).

Bland önskemålen för i år sticker även erkännande och lycka på jobbet ut, visar en färsk undersökning från Michael Page. "Yrkesmässigt erkännande framstår som en situation som de skulle vilja se uppskattad, med 44 procent av de tillfrågade som vill ha mer erkännande från sina chefer och organisationer", säger rekryteringsföretaget enligt ECO.

Att förbättra balansen mellan arbete och privatliv fortsätter också att vara en prioritet (52 procent), liksom utbildning, en annan faktor som yrkesverksamma pekar på, där 28 procent uppger att de tänker investera i sin professionella utveckling i år. Samtidigt framstår glädje och kul på jobbet som en av drivkrafterna för 2023, vilket 28 procent av personerna nämner.

När det gäller arbetstider visar studien att 39 procent av de yrkesverksamma skulle vara villiga att arbeta fler timmar i veckan "om arbetsvillkoren förbättrades".


Fyradagarsvecka

På frågan om möjligheten till en fyradagarsvecka instämmer 68 procent så länge lönevillkoren bibehålls, medan 38 procent godkänner, "men bara om chefen justerar arbetsprocesserna". Å andra sidan anser 13 procent av de yrkesverksamma att förslaget är orealistiskt, "eftersom det skulle innebära alltför många strukturella förändringar".

På listan över de fem största förväntningarna på chefer år 2023 finns goda möjligheter till karriärutveckling (42 procent), god sammanhållning mellan kollegor och flexibla arbetstider (40 procent), goda ledaregenskaper hos sina överordnade tillsammans med tydlig och öppen kommunikation (32 procent).

Studien "New Year's Resolutions", som utarbetats av Michael Page, samlade in åsikter från 500 respondenter.