I september förra året förlorade Kate och Gerry McCann en 13 år lång rättstvist mot Gonçalo Amaral efter att han antytt att de var inblandade i dotterns försvinnande.

Enligt tidningen The Mirror spenderade Kate och Gerry McCann mer än 7 500 euro från fonden "i samband med den förtalsprocess som inleddes i Portugal" och som gäller Gonçalo Amarals bok "Maddie: A Verdade da Mentira".

Madeleine-fonden skapades för att "garantera ett säkert återvändande" av McCanns dotter, som var tre år gammal när hon försvann under en semester i Praia da Luz 2007.

Kate och Gerry McCann lämnade in ett klagomål mot den portugisiska domstolen för att den hade frikänt Gonçalo Amaral från skyldigheten att kompensera dem efter anklagelser som den före detta inspektören vid rättspolisen gjort i en bok och i ett tv-program.

För paret utgjorde Gonçalo Amarals ord om deras då treåriga dotters försvinnande en kränkning av deras rätt till respekt för privatlivet och rätten till oskuldspresumtion.