"År 2022 var det bästa året under de senaste tio åren för hamnarna på Madeira - Funchal och Porto Santo - när det gäller antalet mellanlandningar. 323 mellanlandningar registrerades, vilket är 25 fler jämfört med 2019 och en ökning med mer än 8 % jämfört med året före pandemin, då 298 mellanlandningar registrerades", skriver APRAM i ett meddelande till nyhetsredaktionerna.

Hamnförvaltningen påpekar att 2022 "kunde ha varit ännu bättre om det inte hade varit för de 17 inställda flygningarna på grund av väder- eller sjöförhållanden".

I uttalandet understryker APRAM:s styrelseordförande Paula Cabaço att "dessa siffror överträffade de bästa förväntningarna", även om passagerarrörelsen under 2022 (417 730) ännu inte har överträffat siffrorna för perioden före Covid-pandemin.

"Vi har haft ett rekordår av mellanlandningar, på 10 år, och det verkar som om passagerarrörelsen gradvis har ökat under året, vilket i slutet bara representerade 30 % mindre jämfört med 2019, året med flest passagerare sedan 2013 ", säger Paula Cabaço.

Hamnen i Funchal hade 11 fler mellanlandningar under 2022 jämfört med 2019 och en rörelse på 413 863 passagerare, vilket är 30 % mindre än året innan.

Hamnen i Porto Santo å andra sidan "uppnådde ett oöverträffat resultat under 2022: 21 mellanlandningar, 3 867 passagerare och 3 822 besättningsmedlemmar", vilket innebär att "jämfört med 2019 var det 14 fler mellanlandningar och 716 passagerare".