Diskussioner kommer att äga rum om ett nytt lagförslag om ett paket med författningsändringar som syftar till att "frigöra användningen av huvudduk i det offentliga och privata rummet och stärka familjestrukturen genom att klargöra att ett äktenskap endast kan äga rum mellan en man och en kvinna". 85 miljoner människor är enligt uppgift för ändringen.