I INSA:s veckorapport om utvecklingen av Covid-19 visar att det genomsnittliga Rt-värdet, som uppskattar antalet sekundära fall av smitta till följd av att en person bär på viruset, har sjunkit från 0,98 till 0,95 på nationell nivå, och att det verkliga värdet ligger mellan 0,93 och 0,96 med 95 procents konfidens.

Algarveregionen, Azorerna och Madeira har ett överförbarhetsindex över tröskelvärdet 1,14, med 1,42 respektive 1,42, visar uppgifter från Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge för perioden mellan den 2 och 6 december.

Enligt rapporten registrerar den norra regionen ett genomsnittligt Rt-värde på 0,89, centrum 0,91, Lissabon och Tagusdalen 0,96 och Alentejo 1,14.

"Vid en jämförelse med Europa har Portugal en 14-dagars kumulativ anmälningsfrekvens mellan 20 och 59,9 fall per 100 000 invånare och en Rt på mindre än 1, dvs. en minskad anmälningsfrekvens med en nedåtgående trend", understryker rapporten.