SPV är den institution som organiserar och förvaltar insamlingen av återvinningsavfall genom att genomföra det integrerade systemet för hantering av förpackningsavfall(SIGRE).

Enligt uppgifter från SPV, som är en av de förvaltande enheterna för SIGRE, ökade insamlingen av återvinningsavfall för alla material, med tonvikt på en ökning med 8 % för glas (totalt 218 857 ton) och 18 % för aluminium (1 917 ton).

"Portugal kommer därmed allt närmare att uppnå de nya nationella målen för återvinning av förpackningar som släpps ut på marknaden, eftersom den globala återvinningsgraden nådde nästan 60 % (59,6 %). Det nuvarande målet är 55 % och 2025 måste landet nå 65 % och 2030 70 %", säger SPV i uttalandet.

SPV avslutade med att tacka folket i Portugal "för att de har placerat mer än 460 000 ton förpackningar i de gröna, gula och blå miljöpoängen under det senaste året".