Som referens kan nämnas att torsdagen den 12 januari låg det genomsnittliga priset på diesel på 1 597 euro/liter, medan bensin kostade i genomsnitt 1 659 euro/liter.

Från och med nästa vecka väntas priset på både bensin och diesel stiga med en halv cent vardera.

Det genomsnittliga försäljningspriset för bensin i Portugal var under fjärde kvartalet 2022 6,1 cent per liter högre än genomsnittsvärdena i EU27, medan det för diesel var 6,0 cent lägre, enligt uppgifter från ERSE.