I ett uttalande konstaterar Quercus/Aveiro att det inte finns några större insatser för att stoppa tillväxten av monokulturer av eukalyptus eller andra invasiva arter som akacia eller pampagräs, och tillägger att regionen Aveiro "fortsätter att ta ställning av de sämsta skälen i dagsläget".

"Tillstånd fortsätter att utfärdas, det görs inga inspektioner av den planterade marken och när det kommer klagomål finns det ingen plats för att återställa lagligheten", betonar miljöföreningen.

Ett annat av de stora miljöproblemen i distriktet Aveiro, som enligt Quercus kommer att få stora konsekvenser inom den närmaste framtiden, är kusterosionen.

Föreningen menar att förutom att inget betydande har gjorts för att motverka erosion, när det gäller fysisk planering, "främjas ingrepp som orsakar försämring av dyn- och kustområden", som är territoriets naturliga försvar mot framryckningen från havet.

"Vi fortsätter att se fall av trädfällning och förstörelse av vegetationen, som i tallskogen i Ovar, byggnation och sandförflyttning med hjälp av tunga maskiner i dynområden, som man har sett på stränderna i Barra och Vagueira", står det i samma meddelande.

Quercus varnar också för förekomsten av obehandlade utsläpp i floder och hav och tillägger att "tillsynsorganens ovilja att tillämpa lagstiftningen och straffriheten" leder till att människor fortsätter att begå samma miljöbrott.

När det gäller de bästa miljöfakta lyfter föreningen fram förekomsten av samhällsprojekt som rör avfallshantering i Aveiros deltagarbudget.

För Quercus visar denna situation att vissa medborgare börjar oroa sig för dessa frågor och anser att det är nödvändigt att göra något för att ändra det nuvarande scenariot för avfallshantering.