Vid plenarsammanträdet i republikens församling röstades 26 lagförslag efter en agenda från IL vars mål var att "göra människors liv enklare".

I det liberala lagförslaget om böter som ska tillämpas vid utebliven betalning av vägtullar - som i stort sett godkändes och nu diskuteras i detalj - föreskrivs att "det totala belopp som tas ut enligt denna lag, med beaktande av avgifter, böter och eventuella administrativa kostnader, både i samband med förfaranden för administrativa överträdelser och i verkställighetsförfaranden, inte får överstiga tre gånger värdet av respektive vägtullsavgift, utan att det påverkar dröjsmålsräntan".

IL fick också en övergångsregel godkänd så att "det system som specifikt verkar vara mer gynnsammare för svaranden eller svaranden gäller för de förfaranden för administrativa överträdelser som pågår när denna lag träder i kraft"..

I debatten om dessa projekt dagen innan hade Carlos Guimarães Pinto visat "öppenhet och flexibilitet" för att arbeta i specialiteten med förslaget om begränsningar av administrativa överträdelser för underlåtenhet att betala vägtullar.

BE hade också två lagförslag om detta ämne, men båda slutade med att förkastas.