När det gäller veckans operativa verksamhet registrerade GNR 620 fångar på bar gärning, varav "240 för rattfylleri, 171 för körning utan körkort, 57 för stöld och rån, 28 för narkotikahandel, 12 för våld i hemmet och 10 för olagligt vapeninnehav".

I ett uttalande rapporterar de att olika typer av narkotika beslagtogs, såsom "2 473 doser hasch, 365,8 doser MDMA, 222 MDMA-piller, 62 doser heroin, 73,55 doser kokain, 75 doser marijuana, 154,4 hallucinogena svampar och åtta amfetamin".

När det gäller trafikinspektioner upptäckte GNR 9 421 överträdelser under denna period. Noterbart är "1 849 hastighetsöverträdelser, 752 på grund av avsaknad av obligatorisk periodisk kontroll, 429 på grund av bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar för barn, 427 på grund av avvikelser i belysning och signalering 370 för körning med en högre alkoholhalt i blodet än vad som är tillåtet enligt lag, 339 för avsaknad av ansvarsförsäkring, 306 för otillbörlig användning av mobiltelefon under körning och 273 i samband med färdskrivare".