Det nationella hälsoinstitutet Dr Ricardo Jorge(INSA) uppger att under veckan den 2-8 januari "låg dödligheten av alla orsaker inom det förväntade intervallet i Portugal", trots att man har identifierat "överdödlighet av alla orsaker i den norra regionen och i åldersgruppen 75 år och äldre".

INSA understryker att överdödligheten i den norra regionen och hos äldre personer över 75 år är en del av en längre period som började den 28 november och som omfattar totalt sex veckor.

Inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för influensa analyserades under säsongen 2022/2023 727 fall av akut luftvägsinfektion/ influensasyndrom (ARI/GS) och 282 (38,8 %) fall av influensa upptäcktes, varav 280 (99, 3 %) av typ A och 2 (0,7 %) av typ B. 75 fall av SARS-CoV-2 (10,3 %) har upptäckts.

Under årets första vecka upptäcktes två positiva fall av influensavirus, båda av typ A, och två positiva fall av SARS-CoV-2. 15 fall av saminfektion har registrerats i sentinelnätverken, varav fyra fall av saminfektion av SARS-CoV-2 och influensavirus.

"Hittills har 70 fall av saminfektion med influensavirus och SARS-CoV-2 upptäckts. Sedan oktober har andra respiratoriska agens identifierats i 9 222 fall och under den senaste veckan har andra respiratoriska agens identifierats i 490 fall, främst respiratoriskt syncytialvirus", står det i bulletinen.