Marken är totalt 16 hektar stor och kostar 2,5 miljoner euro.

Byggandet på marken kommer dock att vara begränsat och Odemiras kommunfullmäktige har förklarat att allt som görs där måste respektera de territoriella planeringsinstrumenten, enligt en rapport från Idealista.

"Denna mark har 16 hektar, med 900 kvadratmeter (m2) byggnadsyta, med utsikt över havet och floden. Den omfattar två havsstränder och en flodstrand", står det i annonsen från Remax Moderna, den fastighetsbyrå som ansvarar för att förhandla om försäljningen.

Enligt tidningen Público är en av de farhågor som medborgarna i Milfontes har uttryckt en oro för att tillgången till Franquia-flodens strand och havsstränderna Carreiro da Fazenda och Furnas kan förbjudas i framtiden.

För närvarande är marken, liksom stränderna, privat egendom och har varit i samma familjs ägo sedan 1600-talet, enligt uppgifter från fastighetsbyrån till tidningen. Enligt Público erkänner dock ett beslut från Bejas förvaltnings- och skattedomstol av den 15 februari 2016 den privata äganderätten till marken.

Den portugisiska miljöbyrån (APA) säger också att de områden som omfattas av badplatser "inte är föremål för privat tillägnelse, eftersom de är en del av havsvattenbottnen".

Borgmästaren i Odemira, Hélder Guerreiro, sade också att det allmänna intresset "skyddas i alla dess dimensioner" och att den som köper det "alltid måste respektera markanvändningsplaneringen, liksom de tillhörande villkoren för användning till det allmänna intresset".