Uppgifter frånSEF visar att Portugal i slutet av förra året registrerade 757 252 utlänningar med uppehållstillstånd, vilket är en ökning för sjunde året i rad och 58 365 (8,3 procent) fler än 2021.

Enligt SEF förblir brasilianska medborgare den största utländska befolkningsgruppen som är bosatt i landet, med totalt 233 138 personer, 28 444 fler (13 procent) än 2021.

Indiska invånare i Portugal ökade också med 13 procent under 2022, från 30 251 till 34 232, och är nu den fjärde största befolkningsgruppen i landet.

Nepaleser blev en del av de tio största utländska samhällena i Portugal, med 23 441 medborgare som är lagligt bosatta i landet, och tar nu plats efter kineserna.

Enligt SEF är de största utländska befolkningsgrupperna i Portugal medborgare i Brasilien (233 138), Storbritannien (36 639), Kap Verde (35 744), Indien (34 232), Italien (33 707), Angola (30 417), Frankrike (27 614), Ukraina (26 898), Rumänien (23 967) och Nepal (23 441).


Relaterade artiklar: