SITESE (Union of Service Sector Workers) har meddelat att man har nått en överenskommelse medAHETA (Association of Hotels and Tourist Enterprises of the Algarve) om löneökningar på i genomsnitt mer än 14 procent för i år.

"SITESE och AHETA har nått en överenskommelse om lönetabellerna för 2023, för en genomsnittlig ökning på mer än 14 procent", uppgav facket i ett uttalande som skickades till byrån Lusa.

Förutom att återställa köpkraften, utgör dokumentet, avancerar den fackliga strukturen, "en vändpunkt i den strategi som näringslivsföreningen hade haft när det gäller löner, och uppfyller det som länge förespråkats av SITESE".

De låga löner som under årens lopp tillämpats inom hotellbranschen var orsaken till att "arbetstagarna flydde till andra sektorer med mer gynnsamma arbetsvillkor", betonar facket.

"Krisen med brist på arbetskraft gjorde det absolut nödvändigt att höja lönerna avsevärt för att göra denna sektor mer attraktiv för arbetstagarna och på så sätt bidra till att attrahera och behålla dem", påpekar han.

Fackföreningsstrukturen försvarar således att den väg som nu inletts mellan de två enheterna "bör fortsätta under de kommande åren, i betydelsen att förse Algarve med arbetskraft i kvantitet och kvalitet".

Efter överenskommelsen om löneökningar för i år pekar fackföreningen på nästa steg, nämligen att "förhandla fram en ny klausul som är ytterligare ett skäl för arbetstagarna att stanna kvar i sektorn och i Algarve-regionen".


Relaterade artiklar: