Enligt den veckobulletin om lagring av reservoarer som APA publicerar på tisdagar med uppgifter från föregående måndag hade 48 av de 79 övervakade reservoarerna på Portugals fastland en lagringsvolym på mellan 81 % och 100 %.

Tretton bassänger hade en kapacitet mellan 61 och 80 procent, sex mellan 51 och 60 procent, två mellan 41 och 50 procent, sju mellan 21 och 40 procent av den totala volymen och tre hade mindre än 20 procent av sin kapacitet.

I en allvarligare situation befann sig Campilhas och Monte da Rocha, båda i Sadoflodens avrinningsområde, med 12 % respektive 10 % av sin kapacitet, och Bravura, i västra Algarve, med 12 % av den totala lagrade volymen.

Enligt APA har det under måndagen, jämfört med föregående bulletin (9 januari), skett en ökning av den lagrade volymen i tio avrinningsområden och en minskning i fem.

I måndags hade Barlavento (12,3 %), Mira (36,10 %), Arade (41,8 %), Alentejo (53,2 %), Sado (54,2 %), Sotavento (57,8 %) och Mondego (69,1 %) mindre vattentillgång.

De högsta nivåerna återfinns i Tajo (94 %), Douro (93,2 %), Lima (89,5 %), Vouga (89,4 %), Guadiana (887,3 %), Cávado (79,3 %) och Oeste (77,7 %).

Lagringarna under första halvan av januari per avrinningsområde var högre än lagringsgenomsnittet för januari månad (1990/91-2021/22), med undantag för Mondego, Sado, Mira, Arade, Ribeiras do Barlavento och Ribeiras från Sotavento.

Varje hydrografisk bassäng kan motsvara mer än en reservoar.