"Det här är vetenskap som vi nu kan använda för att påverka nästan omedelbart", säger professor Anthony Hall, som leddeforskningen"Förhoppningsvis är detta det första av många steg som kommer att bidra till den globala livsmedelssäkerheten under de kommande åren."