Enligt AP: "Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett regeringsförklaring. "Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi också byråkratin och kostnaderna för företagare och andra som anordnar danser."