Enligt det dokument som utarbetats av arbetsministeriets strategi- och planeringskontor(GEP) fick 56 procent av arbetstagarna i Portugal förra året en lön på mindre än 1 000 euro, vilket kan jämföras med 72 procent 2015.

När det gäller ungdomar fick 65 procent mindre än 1 000 euro 2022, jämfört med 84 procent 2015.


Genomsnittliga löner

Den genomsnittliga lönen för arbetstagare med löner som deklarerats till socialförsäkringen var 1 269,34 euro förra året, 29 % högre än värdet för 2015, medan den genomsnittliga lönen för ungdomar (upp till 30 år) var 1 037,57 euro, 40 % högre jämfört med 2015.

GEP:s uppgifter visar också att andelen arbetstagare som får upp till 760 euro (värdet av den nationella minimilönen 2023) halverades 2022 jämfört med 2015, från 60 % till cirka 30 %.

Med tanke på det totala antalet arbetstagare i oktober ökade lönerna i genomsnitt med 5,2 % jämfört med 2021, visar uppgifterna.