Byggnaden har varit förfallen sedan 1980-talet då den skadades i en bombexplosion. En rapport från Belfast City Council hävdade att renoveringen skulle ha en "mycket positiv inverkan" på att förbättra utseendet och karaktären i det lokala området.

I planerna beskrivs också förbättringar av det offentliga rummet längs Fulton Street.