I en intervju med Lusa, ungefär två månader efter att ha tagit över samordningen av den nationella strategin för fattigdomsbekämpning(ENCP) 2021-2030, förstår Sandra Araújo att kampen mot fattigdom inte bara sker genom direkta penningöverföringar, men hon medger att en åtgärd som den som den spanska regeringen genomfört, där man avskaffat momsen på baslivsmedel, skulle ha "många fördelar".

"Jag vet inte om regeringen kommer att överväga att vidta denna åtgärd i Portugal eller inte, men jag tror att det naturligtvis skulle innebära omedelbara fördelar för alla portugisiska familjer och inte bara för dem som denna strategi riktar sig mer specifikt till", framhåller hon.

"Denna åtgärd [momssänkning] skulle utan tvekan vara mycket mer generös och skulle vara övergripande för hela det portugisiska samhället", försvarar hon.

Hon framhåller också att strategin innehåller ett åtagande att höja den nationella minimilönen, som år 2026 ska uppgå till 900 euro, och betonar att den sedan 2015 redan har ökat med cirka 40 procent.