"För att försöka mildra effekterna av strejken på våra passagerare har TAP utarbetat en beredskapsplan som gör det möjligt att minimera de olägenheter som orsakas, nämligen genom att anpassa verksamheten och genom att flexibelt ändra tidtabellen för resor och återbetalning av biljetter", förklarade TAP i ett uttalande som skickades till nyhetsredaktioner.

Notícias ao Minuto har redan frågat flygbolagets officiella källa om när denna plan kommer att offentliggöras och när passagerare som har planerade flygningar kommer att kunna ändra dem, men hittills har det inte varit möjligt att få något svar.

TAP meddelade dock att besättningsstrejken, som är planerad till perioden mellan den 25 och 31 januari, kommer att leda till att 1 316 flygningar ställs in och generera en direkt påverkan på 48 miljoner euro.

"I och med denna nya arbetsnedläggelse kommer 1 316 flygningar att ställas in och 156 000 passagerare kommer att påverkas, vilket motsvarar en sammanlagd beräknad direkt kostnad på 48 miljoner euro (29,3 miljoner i förlorade intäkter och 18,7 miljoner i kompensation till passagerarna)", framhöll TAP.

Flygbolaget räknar också med "förluster på ytterligare 20 miljoner euro på grund av den potentiella effekten på försäljningen för andra dagar och suboptimering av andra flygningar".