Det betyder att varukorgen redan har ökat med mer än 41 euro sedan krigets början.

"Under årets tredje vecka (18 januari) kan en korg med nödvändiga livsmedel kosta portugisiska familjer 224,67 euro. Januari 2022. Om vi jämför denna siffra med den som registrerades den 23 februari, kvällen innan den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland inleddes, är ökningen 22,35 procent, det vill säga 41,04 euro mer exakt för samma produkter".

Bara sedan början av detta år har den baslivsmedelskorg som övervakas av DECO Proteste redan ökat med 5,27 euro (2,40 %).