"Studentstödsfonden är en ovärderlig resurs för studerande på tredje nivå som har svårt att få pengarna att räcka till", sade minister Harris.

"Budget 2023 innebar verkliga och meningsfulla förändringar för studenterna. Vi sänkte registreringsavgiften med 1 000 euro och ökade underhållsbidraget. Hyresgästkrediten och förlängningen av gratis kollektivtrafik är också konkreta förändringar som kommer att innebära viktiga förändringar för studenterna. Detta är en ytterligare förlängning av detta stöd", tillade han.

Finansieringen kommer att fördelas av Högskoleverket till högskolor i hela landet i början av 2023.