Enligt de slutliga uppgifterna, som Lusa hade tillgång till, överträffade Portugal precis som förra året det mål på 75 procent influensavaccinering som Världshälsoorganisationen (WHO) föreslog.

Enligt vaccinometern har 83,2 % av personer över 65 år vaccinerats - 3,8 procentenheter mer jämfört med resultaten från den tredje vågen av vaccinometern -, liksom 52,6 % av hälso- och sjukvårdspersonalen i direkt kontakt med patienter, en siffra som sjönk i förhållande till den föregående influensasäsongen (64,4 %).

I den äldre gruppen - 80 år eller äldre - har 87,5 % av personerna redan vaccinerats, och 58,3 % kommer att ha gjort det på rekommendation av en läkare.

Informationen visar också att 33,4 % av portugiserna i åldern 60-64 år (6,3 procentenheter mer) redan är skyddade av influensavaccinet. Vaccinationstäckningen bland gravida kvinnor är 69,2 %.

De slutliga uppgifterna från vaccinometern, som övervakar influensavaccinationen under influensasäsongen med hjälp av frågeformulär, visar också en vaccinationsgrad på 6 % för befolkningen mellan 18 och 59 år.