Initiativet kommer att rikta sig till fordon som omfattas av TVDE-systemet och taxibilar, men även till alla tunga personbilar (dvs. fordon som används för turistunderhållning eller för barn och ungdomar upp till 16 år).

Enligt GNR syftar denna inspektion till att "främja ökad trafiksäkerhet, förbättrade arbetsvillkor och främjande av rättvis konkurrens inom transportsektorn på hela det nationella fastlandet".