Enligt Europeiska statistikkontoret uppgick den offentliga sektorns saldo i euroområdet mellan juli och september 2022 till -3,3 % av bruttonationalprodukten (BNP), ett värde som kan jämföras med -2,0 % under föregående kvartal och -4,1 % under tredje kvartalet 2021.

I EU ökade underskottet i de offentliga finanserna till 3,2 % i kvartalsjämförelsen, jämfört med 1,8 % av BNP som noterades mellan april och juni 2022, och minskade i årsvariationen (-3,6 %).

Enligt Eurostat ökade underskottet i förhållande till BNP i båda zonerna, främst på grund av en betydande ökning av de totala utgifterna.

De flesta medlemsstater fortsatte att uppvisa ett budgetunderskott, med tonvikt på Rumänien (-6,3 %), Ungern (-6,1 %) och Belgien (-5,1 %).

Sex av de medlemsstater för vilka uppgifter finns tillgängliga uppvisade budgetöverskott, med tonvikt på Irland (3,1 %), Portugal (1,3 %) och Litauen (1,0 %).

De totala inkomsterna och utgifterna fortsatte att påverkas av regeringens politik som svar på Covid-19-pandemin, men i mindre utsträckning än under tidigare kvartal, enligt bulletinen.