I ett uttalande uppger SEF att de tio fångarna hade för avsikt att resa till Storbritannien och Nordamerika med hjälp av falska dokument.

SEF nämner också att åtta av de häktade befann sig i en irreguljär situation i landet, så de kommer att bli föremål för tvångsutvisningsprocesser, efter de tvångsåtgärder som domstolen beslutar att tillämpa.