Enligt den månatliga statistiska sammanfattning som utarbetats av strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet innebär det totala antalet 163 824 bidrag som betalats ut till arbetslösa en minskning med 101 mottagare per månad och en minskning med 49 144 mottagare på årsbasis.

I december utgjorde kvinnorna 56,9 % av mottagarna av arbetslöshetsunderstöd och männen 43,1 %, med en minskning av arbetslöshetsunderstödet till kvinnor med 0,9 % jämfört med föregående månad, medan det för männen skedde en ökning med 1,1 %.

Uppgifter om de olika typerna av arbetslöshetsförmåner visar att arbetslöshetsförmånerna omfattade 126 723 personer i december, en siffra som återspeglar en minskning med 0,3 % jämfört med föregående månad och 13,1 % jämfört med samma period föregående år.

Antalet mottagare av den första arbetslöshetsförmånen var 7 322, och GEP noterade en månatlig ökning på 17,3 % och 10,6 % jämfört med samma månad föregående år.

Statistiska uppgifter från socialförsäkringen visar att det genomsnittliga värdet av arbetslöshetsförmånerna var 588,02 euro i december, vilket är stabilt jämfört med de 588,81 euro som noterades i november och motsvarar det högsta värdet sedan seriens början, i januari 2006.