Vi har en solid kontrollstrategi på plats tack vare vår kommunikation med mer än 25 fonder. Här är en kort översikt med några viktiga slutsatser.

Hur man väljer rätt fond: Sju frågor att ställa

  • Vad är fondens fokusområde?


Är fonden du är intresserad av främst inriktad på fastigheter? Om så är fallet, är den inriktad på några specifika regioner? Är den inriktad på nystartade företag? I vilket skede befinner sig finansieringen av dessa nystartade företag? Se till att du får tydliga svar på alla dessa frågor.

  • Vilka är de förväntade avkastningarna och åtagandena?


Detta är ännu en kritisk aspekt när det gäller att granska en fond. Kommer du att få årliga utdelningar? Hur mycket pengar försöker fonden samla in? Är fondens förväntade interna avkastning (IRR) tydligt angiven? Osäkra svar eller siffror är röda flaggor.

  • Vilka avgifter förväntas du betala?


Vi har märkt att den här frågan ofta förbises. Att känna till avgifterna i förväg är dock avgörande eftersom det kan finnas dolda avgifter som du inte känner till. Var inte rädd för att fråga om alla avgifter, till exempel abonnemangsavgiften och den årliga förvaltningsavgiften. Fråga om den resultatavgift som fondförvaltaren kommer att ta ut vid utgången.

  • Hur är det med riskspridning och exitplanering?


Detta är några av de andra frågor som dinPortugal Golden Visa-fondbör kunna svara på. Fråga om den har en balanserad portfölj och riskspridning. Vad är företagets exitstrategi? Vi rekommenderar att du ber din oberoende fondrådgivare om en detaljerad förklaring.

  • Vad är tidslinjen?


Som investerare måste du veta hur länge dina pengar kommer att vara låsta. Det finns några viktiga datum att komma ihåg, till exempel tidsfristen för CMVM-registrering, teckningsperiodens slut och fondens stängning. Ta reda på allt du kan om dessa under prövningsprocessen.

Fråga också om fondförvaltaren räknar med en eventuell förlängningsperiod. Du kan också fråga om hur mycket kapital som hittills har samlats in. Detta kommer att hjälpa dig att avgöra om målkapitalet och teckningsperioden är kompatibla.

  • Vilka är fondförvaltarna?


Fondinvesteringar skiljer sig från fastighetsinvesteringar genom att du måste förlita dig på någon annan: din fondförvaltare och rådgivare. Innan du investerar stora summor pengar är det viktigt att du frågar om dem.

Fastighetsutvecklare står ibland bakom fonderna och försöker fylla fondportföljen med sina egna fastigheter. De gör detta för att kunna avveckla dessa fastigheter med de medel som tagits in från investerarna. Detta är acceptabelt så länge det passar in i fondens strategi. Det är dock något som du bör vara medveten om.

  • Delar din fondförvaltare dina incitament?


Det är rimligt att fondförvaltaren får en resultatavgift vid exit, vilket är en procentandel av den potentiella vinsten. Detta är bra eftersom det ger ett bra incitament för förvaltaren att maximera vinsten.

Det är dock en bra idé att fråga om fondförvaltaren eller rådgivarna också är investerare i den fonden. De behöver inte göra det, men det är ett starkt förtroende när de visar öppenhet för både risker och vinster.

Följ med på vårt webbseminarium för att få mer information

När du beslutar om fondalternativet är rätt för dig finns det många faktorer att ta hänsyn till. I vårt nästa webbseminarium kommer vi att diskutera dessa punkter och hjälpa dig att få en bättre förståelse för Portugal Golden Visa-fondernas väg.

I det här webbseminariet kommer våra teammedlemmar och fondförvaltare från Portugal att ge dig tips om investeringsstrategier för fonder och svara på dina frågor om de aspekter som du bör ta hänsyn till när du väljer fonder.

Klicka påhärför att registrera dig.


Om Get Golden Visa

Få Golden Visaär en byrå för investeringsinvandring med full service. Vi har hjälpt hundratals investerare från tiotals länder på deras väg till Portugal Golden Visa genom investeringsfonden.

Vårt portugisiska kontor har licensierade investeringsexperter som hjälper dig att välja rätt investering. Våra key account managers kommer sedan att hålla dig i handen under hela ansökningsprocessen och se till att alla rörliga delar går så smidigt som möjligt.