Investeringen är en del av den nyligen lanserade planen Networks for Net Zero Strategy. Planen förväntas skapa 1 500 arbetstillfällen.

I ett uttalande sade företaget att strategin kommer att möjliggöra 9 gigawatt landbaserad vindkraft, 8 gigawatt solkraft och "minst" 5 gigawatt havsbaserad vindkraft. Enligt samma uttalande kommer planen att stödja regeringen i att ansluta 300 000 nya hem till el till 2030.

Minister Eamon Ryan, ledare för det gröna partiet, sade: "Jag välkomnar ESB Networks ambitiösa strategi som lanserades i dag eftersom den beskriver en tydlig färdplan för hur vårt elsystem kommer att spela en nyckelroll i Irlands övergång till nettonoll och hantera klimatförändringens utmaningar.

"Jag välkomnar särskilt den planerade investeringen på flera miljarder euro och den betydande rekryteringsoffensiven för att se till att våra mål för klimatåtgärder uppnås", tillade han.

I ett uttalande sade Nicholas Tallant, verkställande direktör för ESB Networks, att planen lyfter fram företagets "ledande roll" när det gäller att uppnå klimatmålen.

"Den här strategin handlar om att sätta kunderna först och ge alla möjlighet att delta i resan mot Net Zero. Vi ser fram emot att leda vägen, göra omvälvande förändringar för att ta itu med klimatutmaningen och stödja ett levande modernt Irland för kommande generationer", avslutade han.