Genom att avlägsna byråkratin och göra systemet effektivare hoppas man att landet ska kunna locka till sig mer kvalificerad arbetskraft med sitt nya "möjlighetskort".