"Försäljningspriserna på hus i Portugal (fastlandet) steg med 18,7 % under 2022, vilket är den högsta årliga ökningen under de senaste 30 åren, enligt Confidencial Imobiliário's prisindex för bostäder".

"Man måste gå tillbaka till 1991 för att hitta en årlig förändringstakt i slutet av året som är högre än den som registrerades under den sista decembermånaden".

"År 1991 skedde en prisökning på 18,8 %, en siffra som hittills endast hade approximerats av de värderingar som observerades under de två åren före pandemin, som båda låg på 15,0 %".

2022 fortsatte således "den bana av stark intensifiering av prisökningen som observerats sedan 2017, det år då den 12,8-procentiga ökningen mer än fördubblades jämfört med de 5,6 procent som noterades 2016. Åren 2018 och 2019 befäste trenden, med årliga ökningar i december på 15,4 % respektive 15,8 %".

"Denna cykel avbröts först 2020, då husförsäljningspriserna avslutade året med en mer måttlig ökning på 4,8 %, vilket återspeglade pandemin och registrerade en ökning på årsbasis på 12,2 %, en väg som har fortsatt", säger Confidencial Imobiliário.