I lokalerna på Stokes Place vid St Stephen's Green South och Harcourt Street finns för närvarande KPMG:s huvudkontor i Dublin. Det nya förslaget innebär att det befintliga kontorskomplexet rivs och att ett åttavåningshus byggs.

Planerna lämnades in för första gången i januari 2021 och Dublin City Council gav sitt tillstånd i september samma år, trots lokalt motstånd. Tillståndet beviljades på villkor att antalet planerade våningar minskades med en våning för att hålla sig till den lokala estetiken.

Överklagandenämnden beviljade byggnadstillstånd efter att ha konstaterat att den föreslagna bebyggelsen skulle utgöra en godtagbar mängd bebyggelse i detta lättillgängliga stadsläge, inte allvarligt skada de omgivande fastigheternas trivsel eller allvarligt försämra områdets karaktär eller byggnadsarv.

Davy Target Investments, som äger angränsande byggnader, överklagade kommunens beslut att bevilja tillstånd för projektet redan 2021. Ett förvaltningsbolag för 18 ägare av lägenheter i de intilliggande Russell Court Apartments, Padamul Ltd och Olive English överklagade också.