"Jag skulle vilja att du vid detta tillfälle lånar ut din målning till oss så att lokalbefolkningen kan återupptäcka detta verk och njuta av det", sade Fouré i en video som publicerades på Facebook. Hon tillade att det inte fanns något som tydde på att den hade erhållits olagligt.