Nya hastighetsbegränsningar har införts på Segunda Circular i Lissabon, särskilt i avsnittet bredvid Superior School of Social Communication (ESCS), där den högsta hastigheten har ändrats till 60 km/timme.

"Hastighetsbegränsningen på avsnittet av den andra ringvägen, bredvid Escola Superior de Comunicação Social (riktning IC19 - Benfica), ändrades i början av december 2022 från 50 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen", uppgav kommunen i en rapport från NM.

Ändringen skedde efter en "teknisk analys", utförd av en trafiksäkerhetsrevisor, som en del av en övervakning av vägar "där maximala trafikhastigheter föreskrevs, särskilt på sträckor med fler allvarliga olyckor".

Dessa ändringar har "principen att säkerställa en balans mellan olycksfrekvensen och de hastighetsgränser som fastställts för vägarna, med hänsyn till deras egenskaper och det område där de är belägna".

I juni 2022 installerades 41 nya radarsystem i Lissabon, och särskilt på denna del av den andra ringvägen kontrollerades den högsta hastigheten i båda riktningarna.