"Det finns inga institutioner som kan lyckas [med att förebygga bränder] om inte portugiserna är med", sade republikens president och uppmanade alla att "börja jobba på vintern för sommaren", i förhoppning om att befolkningen kommer att spela "en nyckelroll" under den kommande brandsäsongen.

Marcelo Rebelo de Sousa talade i Mafra i slutet av presentationen av den operation för säkra skogar som GNR kommer att genomföra mellan den 1 februari och den 30 november.

En presentation som var "mycket imponerande, mycket tydlig, mycket transparent och som visar på det nationella republikanska gardets tillgänglighet och kompetens", sade statschefen och tillade att regeringen förväntar sig att det kommande året kommer att bli "svårt när det gäller bränder".

För det första "eftersom den information vi har på europeisk nivå går i den riktningen" och för det andra "eftersom sex år har gått sedan bränderna 2017 och alla som känner till dessa cykler vet att när det gäller bränsleackumulering gör detta året till ett mer komplicerat år än 2022, 2021, 2020", uppskattade han.