I ett uttalande förklarar Sociedade Portuguesa de Pneumologia(SPP), en av de berörda organisationerna, att de har fram till den 15 januari 2024 på sig att samla in den miljon underskrifter som behövs för att "avskaffa försäljningen av tobaks- och nikotinprodukter för kommande generationer".

Projektet leds av den spanska icke-statliga organisationen Nofumadores och ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) i samarbete med organisationer från 15 europeiska länder, däribland SPP.

I meddelandet förklaras att åtta europeiska medborgare - däribland den nuvarande samordnaren för SPP:s kommission för rökning, lungläkaren Sofia Ravara - lämnade in förslaget till Europeiska kommissionen (EG), som "efter en preliminär teknisk-juridisk bedömning godkände lanseringen av initiativet, eftersom den anser att den har befogenheter och behörighet att lagstifta på detta område och att det är i enlighet med EU:s värderingar och rättsliga funktion".

Nofumadores använder sig av ett verktyg för deltagardemokrati som lanserades genom Lissabonfördraget 2012 - det europeiska medborgarinitiativet (ECI), som "är ett unikt sätt att bidra till utformningen av EU:s politik genom att be Europeiska kommissionen att föreslå nya lagar".

"När en miljon underskrifter som distribuerats i minst sju EU-länder har uppnåtts är Europeiska kommissionen skyldig att utvärdera åtgärderna och besluta om de kan ingå i EU:s politiska förhandlingsordning", skriver SPP.

I uttalandet förklarar SPP att målet med denna europeiska medborgarinitiativ, som kallas Europa utan tobak, "är att successivt avskaffa försäljningen av tobak och nikotinderivat till medborgare som är födda från och med den 1 januari 2010".

Raquel Fernández Megina, ordförande för Nofumadores och organisatör av initiativet i Spanien, citeras i uttalandet och säger: "Genom att göra detta förklarar vi att EU:s suveränitet vilar på medborgarnas axlar och inte på den skadliga tobaksindustrins lobbykapacitet".

Målet - försvarar organisationerna - "är att rädda nästa generation från denna pandemi som helt och hållet skapats av industrin".

Petitionen finns på https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home.