"Vi står inför den största höjningen av den regionala minimilönen sedan 2015. Detta är en historisk ökning", förklarade den regionala sekreteraren för integration och medborgarskap vid plenarsammanträdet i Madeiras lagstiftande församling i Funchal.

Rita Andrade påpekade att "för 2023 har man med kvalificerad majoritet mellan parterna [det sociala samrådet] kommit överens om förslaget att fastställa den regionala minimilönen till 785 euro, med effekter som rapporteras från och med den 1 januari i år".

Tjänstemannen betonade att värdet motsvarar "en ökning med 8,6 procent jämfört med föregående år och en ökning med 3,3 procent jämfört med den minimilön som fastställts på nationell nivå".

Rita Andrade påpekade att "regionen historiskt sett sedan 1987 har tillämpat en genomsnittlig ökning av minimilönen med 2 % i förhållande till den som fastställts på nationell nivå, med undantag för de år då ökningen frystes", och underströk att "detta år har man gått längre", med 3,3 %.

Enligt tjänstemannen "har Madeiraborna sedan 2015 fått se den regionala minimilönen öka med nästan 270 euro", vilket innebär en ökning med 52 procent.

Den regionala sekreteraren betonade att "denna process måste vara en balanserad och rättvis åtgärd", eftersom den är nödvändig för att företagen ska kunna fortsätta att vara "konkurrenskraftiga och kunna skapa arbetstillfällen".


Relaterade artiklar: