Detta är det fjärde högsta årliga värdet under de senaste 12 åren, och man måste gå tillbaka till 2017 för att hitta ett år med fler utfärdade körkort (296 fler).

Enligt Público, som bygger på uppgifter från institutet för rörlighet och transport, fortsätter antalet personer som fick körkort 2022 att vara mycket lägre än vad som registrerades till exempel 2011 och 2012, år då mer än 125 000 och mer än 116 000 körkort utfärdades.

Å andra sidan ökade antalet nya förare år 2022 betydligt jämfört med de två föregående åren (2020 och 2021), som präglades av Covid-19-pandemin - utfärdande av cirka 80 000 till 81 000 titlar per år.