"Jag tror det. IOK:s ståndpunkt är den mest rimliga. Villkoren och formerna för detta är en fråga som måste diskuteras, utvärderas och övervägas", sammanfattade José Manuel Constantino.

Ordföranden för COP försvarar att "idrotten bör skicka ett budskap till parterna att förstå varandra, den bör inte stödja en part mot en annan", vid en tidpunkt då deltagandet i de olympiska spelen i Paris 2024 diskuteras.

"Idrotten bör vara en faktor för att skapa fred och närmande mellan de motsatta parterna. Allt som har gjorts - inte för att hitta balanserade och fredliga lösningar, utan för att beväpna den ena parten mot den andra - verkar inte fungera. Och det är tydligt vad som händer".