Enligt en rapport från idealista analyserade Informa D&B de portugisiska företagens motståndskraft och jämförde den med "Risken för misslyckande", som återspeglar sannolikheten för att ett företag ska upphöra med sin verksamhet under de kommande 12 månaderna med utestående skulder. Slutsatsen är att omkring 13 procent av företagen år 2023 befinner sig i en situation där det är mer sannolikt att de inte kommer att kunna stå emot den nuvarande krisen. Omkring 23 % av inkvarterings- och restaurangföretagen löper större risk att inte kunna stå emot effekterna av den kris som närmar sig under hela året.

I denna undersökning anser Informa D&B att det finns företag inom bygg- och fastighetssektorn som riskerar att inte klara av den nuvarande inflationen. Omkring 16 procent av dessa företag med fastighetsverksamhet kommer att möta allvarliga svårigheter i år, står det i dokumentet. Och även inom byggsektorn finns 11 % av företagen som riskerar att läggas ner.

Detta kan förklaras av begränsningar på både utbuds- och efterfrågesidan. De stigande materialpriserna, bristen på arbetskraft (som blir dyrare) och förseningarna i tillståndsgivningen ökar byggarnas budgetar ytterligare, vilket i slutändan återspeglas i slutpriserna på husen och gör dem dyrare. Å andra sidan bromsar inflationen, de stigande huspriserna och de stigande räntorna på hypotekslånen redan nu köpet av hus.

"2022 var året med de minsta nedläggningarna någonsin", konstaterar Informa D&B, som noterade att under det gångna året stängdes 12 988 företag, 8,8 % färre jämfört med 2021 "vilket bibehåller den nedåtgående trend som har setts sedan 2012, med undantag för pandemins första år", förklarar de också.

Å andra sidan skapades 48 404 nya företag i Portugal förra året (+14 % jämfört med 2021), vilket innebär en "betydande återhämtning efter den kraftiga nedgången under Covid-19-pandemin". Och detta gör att balansräkningen för 2022 är mycket positiv: mellan ökningen av nya företag och "minskningen av nedläggningar och insolvenser är resultatet en betydande ökning av aktiva företag i Portugal, som i slutet av 2022 är nästan 550 000", säger Teresa Cardoso de Menezes, generaldirektör för Informa D&B.