Bränslepriserna blir dyrare igen i början av nästa vecka. Dieselpriset förväntas öka med 1,5 cent, medan bensinpriset förväntas öka med 3,5 cent, säger en källa inom sektorn till Notícias ao Minuto.

På torsdagen var det genomsnittliga priset på enkel diesel 1,639 euro/liter, medan bensin 95 kostade i genomsnitt 1,710 euro/liter, enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG).

Det bör noteras att dessa genomsnittliga dagspriser "fastställs på grundval av de priser som meddelas av bensinstationerna, viktade med de kvantiteter som sålts under den senast kända perioden, med hänsyn tagen till de rabatter som tillämpas på bensinstationerna, såsom fleet cards och andra".