Åtgärden genomfördes av industribrigaden vid den södra regionala enheten - den operativa enheten i Évora - och förhindrade att ett halvt ton kött som var otjänligt som livsmedel kom in i den kommersiella kretsen.

Åtgärden resulterade i att "ett straffrättsligt förfarande inleddes för brott mot onormalt skadade livsmedel och hemlig slakt, samt att den misstänkte gärningsmannen greps på bar gärning", står det i ASAE:s kommuniké.

Livsmedlen klassificerades som "onormalt skadade" med bristande krav och skickades för destruktion.