Enligt de senaste uppgifterna från Portugals centralbank överstiger den genomsnittliga räntan på insättningar på upp till ett år inte 0,31 procent. Detta är en ränta som är 3,6 gånger lägre än genomsnittet i euroområdet, som i november låg på 1,12 %.

Enligt uppgifter från Europeiska unionens statistikbyrå (Eurostat) är det bara de cypriotiska, grekiska och slovenska bankerna som betalar mindre än de portugisiska bankerna i det gemensamma valutaområdet. Situationen förbättras inte heller för insättningar på 12-24 månader.

Trots att räntan på insättningar med en löptid på 1-2 år har stigit till 0,87 procent är den hälften av den genomsnittliga ersättningen i länderna i euroområdet (1,81 procent).