"Antalet beslagtagna förfalskningar i omlopp 2022 minskade med 1 % jämfört med 2021. 10 732 förfalskningar beslagtogs, vilket motsvarar 2,86 % av de totala beslagen i Eurosystemet", säger BdP i ett uttalande.

Trots detta konstaterar BdP att "antalet upptäckta förfalskningar är resterande jämfört med det totala antalet sedlar i omlopp".

Det var 10-eurosedeln som var den mest beslagtagna i Portugal, och inte 20-eurosedeln som tidigare år.

Banktillsynsmyndigheten betonar att "beslagtagna förfalskningar kan identifieras med hjälp av metoden 'Touch - Observe - Tilt'".

"Det är viktigt att användarna kontrollerar sedlarna när de får dem. En förfalskning återbetalas inte, vilket innebär en förlust för den som tar emot den", uppger BdP.