Kommittén erkände att pandemin kan närma sig en brytpunkt, men beslutade att det inte råder något tvivel om att SARS-CoV-2-coronaviruset kommer att fortsätta att vara en permanent etablerad patogen hos människor och djur i framtiden, och att det därför är nödvändigt med långsiktiga folkhälsoåtgärder, meddelade WHO i ett uttalande som offentliggjordes i dag.

"Även om det är högst osannolikt att detta virus kan elimineras från människor och djur, är det möjligt att mildra dess förödande inverkan på sjuklighet och dödlighet, och detta bör förbli ett prioriterat mål", betonar WHO.