Enligt preliminära uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) "under 2022 som helhet (preliminära uppgifter), registrerade logianläggningarna 26,5 miljoner gäster och 69,5 miljoner övernattningar, vilket innebar en ökning med 83 %. 3 % och 86,3 % (+38,6 % respektive +44,7 % år 2021)".

Jämfört med 2019, före pandemin, minskade gästerna med 2,3 % och övernattningarna med 0,9 % (+8,6 % för inrikes födda och -5,0 % för utrikes födda).

År 2022 ökade antalet övernattningar från invånare i alla regioner jämfört med 2019.

När det gäller övernattningar från icke-invånare sågs de största ökningarna på Azorerna (+5,1 %), Madeira (+4,5 %) och i norr (+4,3 %) och å andra sidan observerades de kraftigaste minskningarna i om i centrum (-13,1 %) och Algarve (-11,3 %).


Utrikestrafik


Storbritannien förblev den viktigaste utresemarknaden 2022 och stod för 19,3 % av övernattningarna från icke-invånare, vilket nästan tredubblades jämfört med 2021 (+191,9 %; -4,0 % jämfört med 2019). Därefter följde de tyska (11,5 %), spanska (10,8 %) och franska (9,3 %) marknaderna, men den högsta tillväxten noterades på den nordamerikanska marknaden (7,5 % vikt) som ökade med 327,4 % (+26,9 % jämfört med 2019).

I en analys för december månad noterade INE att turistboendet registrerade 1,6 miljoner gäster och 3,7 miljoner övernattningar, vilket motsvarar en ökning med 44,2 % respektive 44,6 % jämfört med året innan.

Jämfört med december 2019 ökade antalet gäster med 1,9 % och antalet övernattningar med 5,5 %.

Under årets sista månad bidrog den inre marknaden med 1,4 miljoner övernattningar och ökade med 28,3 %, medan de externa marknaderna sammanlagt uppgick till 2,3 miljoner övernattningar, vilket motsvarar en ökning med 57,1 %.

Jämfört med december 2019 ökade antalet övernattningar från invånare med 11,4 % och från utländska invånare med 2,1 %.

I december var 32,5 % av logianläggningarna stängda eller registrerade inga gäster, jämfört med 32,7 % i november.